Po złożeniu odpowiedniego wniosku obowiązkowo trzeba podejść do egzaminu.

O ile ktoś zdecyduje się otworzyć swoją własną działalność transportową nie wystarczy mu utworzenie biznesu. Choćby jeden ze udziałowców spółki musi mieć certyfikat zawodowych kompetencji w transporcie. Jest to dokument potrzebny do prowadzenia firmy ukierunkowanej na przewóz, ponieważ potwierdza on posiadane kwalifikacje w tej właśnie dziedzinie. Certyfikat kompetencji możemy uzyskać od ITS, czyli Instytutu Transportu […]